به گزارش سرویس خبر ورزشی ملت ایران: علی ضیاء به تازگی عکسی در اینستاگرام خودش منتشر کرده است.