به گزارش اختصاصی ملت ایران کمیته اجرایی بین المللی المپیک کشتی از المپیک ۲۰۲۰به بعد از بازیهای تابستانی حذف می شود.
به گفته رییس این کمیته با حذف یک رشته ورزشی شانس جایگزینی یک رشته جدید وجود دارد. به گفته مارک آدامز این تصمیم نهایی درباره کشتی نیست بلکه فقط در حد پیشنهاد است و این تصمیم بر اساس گزارش عملکرد ورزش در المپیک لندن گرفته شده است. طبق این گزارش تکواندو و ورزشهای ۵ گانه جزو ورزشهایی هستند که در خطر حذف قرار دارند.

تصمیم نهایی درباره اینکه کدام ورزش به المپیک ۲۰۲۰ اضافه شود، در جلسه سپتامبر کمیته المپیک در بوینس آیرس گرفته خواهد شد.
کشتی یکی از ورزشهای قدیمی و باستانی است که از سال ۱۸۹۶ همزمان با آغاز دوران المپیک مدرن در برنامه المپیک قرار گرفت و کشتی آزاد سال ۱۹۰۴ جزو بازیهای تابستانی شناخته شد.