به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران: علی پروین عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تهران در در مورد مصادره ویلای شخصی اش به باشگاه خبرنگاران گفت: کدام مصادره؟! از این خبرها خنده ام می گیرد! این خبر کذب محض است از سوی وکلایم پیگیری می کنم.

پس از ۵۰ سال مجبورم می کنند که شکایت کنم. در طول فوتبال خود از کسی شکایت نکرده ام ولی این موضوع به زندگی و حریم شخصی ام ارتباط دارد و اعتبار و آبرویم را زیر سوال می برند.

** مجبورم می کنند شکایت کنم!

وی ادامه داد: همیشه مسائل فوتبال را دوستانه حل می کردم، این بار بر خلاف میل باطنی ام مجبورم می کنند شکایت کنم.
پروین خاطر نشان کرد: همه مرا می شناسند، کدام مصادره ویلا؟! از این خبرکذب خنده ام می گیرد، از بانک ها استعلام بگیرید تا متوجه این شایعه بی پایه و اساس شوید.
وی ادامه داد: از طریق وکلایم پیگیر این خبر سازی ها هستم تا کسی جرات نکند تا از پس به حریم شخصی ام ورود کند!