به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: اسماعیل حسن زاده درباره جریمه شش میلیون تومانی سید مهدیرحمتی، دروازه بان فوتبالاستقلالکه با انتقادهایی همراه شده است، اظهار کرد: قبلا هم گفته بودم آنچه در انزلی اتفاق افتاد با گمانه زنی های بعد از بازی فرق می کرد. نه رفتار ملوانی ها آن طور بود که مشمول محرومیت شود و نه حرکات افراد و بازیکنانی مثل سید مهدی رحمتی. تشخیص ما این بود که اگر چه رحمتی مانند برخی بازیکنان دیگر از جمله پژمان نوری و حنیف عمران زاده آن خویشتن داری های لازم که موجب تحریک تماشاگران نشود را به نوعی انجام نداد، اما رفتارش هم مشمول محرومیت نمی شود.
وی درباره عکس هایی که از حرکت عجیب رحمتی منتشر شده است، گفت: اگر این عکس ها درست باشد و ثابت کند که رحمتی یک حرکت غیر اخلاقی انجام داده وکمیته انضباطیپس از بررسی ها و تحقیقات لازم به این نتیجه برسد بحثش متفاوت خواهد بود و ما در آن صورت برخورد دیگری خواهیم داشت، اما عکس های فعلی از نظر ما واضح نیست.

رییس کمیته انضباطی در پاسخ به این سوال که آیا شما زمان زیادی برای بررسی عکس ها نیاز دارید و آیا تشخیص چنین چیزی واقعا زمانبر است، به ایسنا گفت: ببینید در یکی از عکس ها دستان رحمتی دستکش هست و در دیگری نیست. همین برای ما شبهه ایجاد کرده است، ضمن این که در هیچ کدام از گزارش های ناظر داوری مسابقه و… هم چنین چیزی وجود ندارد و ما خودمان هم چیزی ندیدیم. بنابراین نباید صرفا بر اساس یک عکس قضاوت می کردیم. تکلیف آن دو عکس هم همان طور که گفتم روشن است و هنوز برای ما واضح و اثبات شده نیست. بنابراین کمیته انضباطی که باید هر چه زودتر حکم بازی استقلال و ملوان را صادر می کرد، فعلا بر اساس آنچه از رفتار رحمتی اثبات شده جریمه شش میلیونی برایش در نظر گرفته و اگر در بررسی های بعدی به نتایج دیگری از رفتار او برسیم، برخورد دیگری خواهیم داشت.

وی خاطر نشان کرد: وقتی عکسی شکار می شود با عکس های عادی فرق می کند. بنابراین بررسی صحت آن کمی زمان می برد. ضمن این که هر حکمی برای آبی ها صادر کنیم، قرمز ها اعتراض می کنند و هر حکمی برای قرمزی ها صادر کنیم آبی ها اعتراض می کنند. بنابراین در هر حالت معمولا احکام کمیته انضباطی با واکنش هایی روبرو است، اما ما تلاش می کنیم با صداقت و انصاف رفتار کنیم.

حسن زاده در واکنش به این که ظاهرا برخی از بازیکنان استقلال به رحمتی گفته اند که به خاطر چنین جریمه کوچکی باید شیرینی بدهی! تصریح کرد:(با خنده) حالا او فعلا شیرینی می دهد، اما اگر رفتارش چیز دیگری بود و خطایش برای ما ثابت شد، آن وقت قضیه او هم برای هم تیمی هایش فرق می کند.

وی در پاسخ به این سوال که واکنش خود رحمتی به این عکس ها چیست و آیا صحت آن را نمی پذیرد؟ گفت: او معتقد است که چنین رفتاری را انجام نداده، البته ما در آینده او را به کمیته انضباطی احضار می کنیم تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. ضمن اینکه باید بگویم جریمه شش میلیونی مهدی رحمتی ارتباطی به عکس های منتشر شده ندارد.