به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: نکونام وقتی با سوال یکی از هواداران مبنی بر زمان بازگشت احتمالی‌اش بهاستقلالروبرو شد، گفت: وقتی به استقلال برمی‌گردم که یک عده از آقایان از تیم رفته باشند.

با توجه به مصاحبه‌های قبلی نکونام، می‌توان منظور کاپیتانتیم ملیرا متوجه شد. رحمتی و قلعه‌نویی، دو نفری هستند کهنکونامبه شدت با آنها مشکل دارد اما مطمئنا روی سخن نکونام به قلعه‌نویی است نه رحمتی.

بالاخره او چندین بار با رحمتی آشتی کرده و باز هم می تواند این کار را بکند اما رابطه‌اش با قلعه‌نویی آن‌قدر شکراب هست که به هیچ وجه حسنه نشود. البته باید دانست که از فوتبالیست‌های کشورمان هیچ چیز بعید نیست.