انتشار کلیپ جنجالی از بازیکنان تیم رئال مادرید/عکس

به گزارش اختصاصی ملت ایران ایستگاه تلویزیونی کالتان TV۳ ویدئویی منتشر کرد که در آن بازیکنان رئال مادرید را به کفتارهایی تشبیه کرده که بدنبال طعمه خود یعنی لیونل مسی هستند.
در واقع این ویدئو در پی نشان دادن حرکات خشن و عصبانیت بازیکنان رئال درمقابل بازیکنان بارسلونا است. په په در این کلیپ با یک ماسک خونخوار و جانی نشان داده شده است. په په از جمله بازیکنان رئال است که همواره در مقابل مسی بازی کرده و در پی متوقف کردن او بوده است. په په بارها مورد انتقاد رسانه های اسپانیا قرار گرفته است.