به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: هاشمبیکزادهکه در جریان دیدار با ملوان انزلی مصدوم شد این روزها مشغول مداوای پای خود است.
این بازیکن که امروز در تمرینتیم ملیحاضر شده و تنها نظاره گر تمرینات تیم ملی شده طبق توافقکی روشو قلعه نویی و هماهنگی میان این دو نفر روزانه دو جلسه زیر نظر کادر پزشکی استقلال فیزیوتراپی می کند تا مصدومیت این بازیکن به طور کامل مرتفع گردد.

قرار است بیک زاده بعد از رفع مصدومیت خود در اختیار کادر فنی تیم ملی قرار بگیرد.