به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:نیلسونکوریا پیش از سفر به ترکیه، برای خرید به بیرون رفته بود که ماشینش توسط نیروی انتظامی توقیف شد.

وی که خودروی خود را با یکی از چک‌های تحویلیباشگاهخریداری کرده بود، به خاطر پاس نشدن چک‌ها و شکایت مالک خودرو، با توقیف اجباری خودروی‌ خود مواجه می‌شود.

دروازه بان پرسپولیس هم اکنون در ترکیه به سر می برد و پس از حل شدن مشکل ممنوع الخروجی اش توسط پروین آنقدر خوشحال بود که در خصوص خودروی توقیف شده اش حرفی نزد.

نیلسون چندی پیش به خاطر پاس نشدن چک دیگرش به باشگاه رفته و حسابی داد و بیداد راه انداخته بود. حالا باید دید واکنش دروازه بان کهنه کار پرسپولیس به توقیف خودرواش چه خواهد بود. آن هم نیلسونی که وابستگی شدیدی به ماشین دارد و شنیده شده بدون ماشین حسابی داغ می کند!