به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: فرزادحاتمیکه رابطه خوبی باعمران زادهدارد و همیشه با او کری می خواند، امروز با دوستش تماس گرفت و ضمن سوژه کردن سوتی‌های هم تیمی سابقش به شوخی باخت مقابل تیم عربستانی را به او تسلیت گفت.