به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: آندرانیکتیموریانکه دربازی با الشباب عربستان از ناحیه دست آسیب دیده بود پس از بازی شب گذشته تیمش راهی بیمارستات آتیه تهران شد. پس از بررسی هایی که پزشک باشگاهاستقلالبه همراه متخصصان عکس برداری بیمارستان آتیه از دست تیموریان انجام دادند متوجه شدند درد شدیدی که درآرنج آندو وجود دارد شکستگی نیست و این بازیکن می تواند با استراحت و آب درمانی به تمریناتش ادامه دهد. تیموریان درجریان بازی با الشباب از اواسط نیمه اول دچار آسیب دیدگی شد و تا پایان بازی با درد شدید برای استقلال بازی کرد. چنانچه هافبک میانی استقلال دراین بازی آسیب می دید بازی های آینده تیم ملی را از دست می داد.