ملت ایران:چهره ها نشان از گذر ایام دارد. روزگاری برای خودشان یکه تاز عرصه میادین فوتبال بودند. سه پرسپولیسی دیروز اینگونه مقابل دوربین برای همتاهای آبی کری می خوانند. رحیم یوسفی هافبک شماره ۶ سرخ ها! اخراج او در دربی سی و سوم او را هم در زمره مردان جنجالی این تقابل ها قرار داد. آنجایی که عابدزاده گلر آن زمان استقلال توپ را از روی سر پیوس قاپید و آرنجش به صورت فرشاد خورد رحیم یوسفی آمد تا انتقام بگیرد. یک دوئل تن به تن که مغایر با اصول ذهنی هواداران آن زمان دو تیم بود. یک قانون نانوشته می گفت «محوطه جریمه قرمزها قرق درگیری های مجتبی محرمی است و محوطه جریمه آبی ها هم زیر نگین شاهین بیانی» یوسفی که وارد دعوا شد شاهرخ بیانی سر او را به دیرک کوبید، شاهین هم وارد جنگ شد و داور رحیم یوسفی و شاهین را به کناری خواند، آنها را آشتی داد و بعد هر دو را اخراج کرد!اخراجی که باعثشد دعوا تا رختکن هم ادامه یابد!

پایان رافت در دربی چهل و نهم با برومند درگیر شد و مشت گلر استقلال روی صورت او سبب گردید تا بازی به جنجال کشیده شود. حمید استیلی هم بر خلاف ظاهر آرامش در زمره جنجالی های این پیکار سنتی قرار دارد. در همان دربی چهل و نهم وقتی هاشمی نسب برای استقلال گل زد و کریمی کار را به تساوی کشاند و درگیری برومند و رافت پیش آمد در پایان بازی استیلی و نوازی هم حسابی از خجالت هم درآمدند. جدالی که کار آنها را به اوین کشاند. حالا این سه نفر نیستند اما تب دربی هنوز هم برایشان پابرجاست.

گل