آخرین خبر از وضعیت سلامتی علی کریمی

ملت ایران: وجیه الله چشمه سری پزشک تیم پرسپولیس درباره آخرین وضعیت علی کریمی و مهدی مهدوی کیا گفت: با وجود تعطیلی تمرین امروز آقای میثم علیپور امروز در کلینیک حاضر شدند تا آقایان مهدوی کیا و کریمی به کارهای آب درمانی وفیزیو تراپی شان که حدود سه ساعت طول کشید ادامه دهند.

وی ادامه داد: خوشبختانه مهدوی کیا امروز دویدن را شروع کرده و درد هم نداشت. علی کریمی هم هر زمانی که در نداشته باشد دویدن را شروع خواهد کرد. با این حالاو امروز فیزوتراپی کرده و با اینکه دردش تخفیف پیدا کرده اما هنوز درد دارد.

چشمه سری ادامه داد: هر دو بازیکن بسیار مصرند که هر طور شده به بازی جمعه برسند. ما هم تمام تلاشمان را می کنیم که این اتفاق بیافتد اما زمان مان خیلی کم است.

پزشک تیم پرسپولیس در خصوص آخرین وضعیت عادل کلاه کج هم گفت: کلاه کج از ناحیه مفصل ترقوه به کتف مصدوم شده اما از امروز فیزیوتراپی اش را شروع کرده و باید دو هفته این درمان را ادامه دهد.