به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: این ماشین که توسط باشگاه براینیلسوناجاره شده است ماهانه ۵ میلیون تومان کرایه شده تا این دروازه بان در ایران مشکلی برای انجام اموراتش نداشته باشد. با این حال باشگاه حتی توان پرداخت اجاره ماشین نیلسون را ندارد.