ثروتمندترین ورزشکار جهان

به گزارش اختصاصی ملت ایران روری مک لاری قهرمان گلف جهان با عقد قرارد نود میلیون یورویی با شرکت نایک به عنوان ثروتمندترین ورزشکار جهان شناخته شد. یکی از شرکتهای بزرگ نایک در ابوظبی اسپانسر مک لاری ۲۳ ساله و بازیکن درجه یک گلف جهان شد. گفته میشود این شرکت به مدت ۵ سال اسپانسر مک لاری خواهد بود. این قرارداد رقمی معادل نود میلیون یورو است که مک لاری را به عنوان ثروتمندترین ورزشکار حال حاضر جهان معرفی می کند.