به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:فیروزکریمیکه جمعه گذشته به عنوان سرمربی تیم فوتبالذوب آهنانتخاب شده بود امشب راهی اصفهان می شود.
جلسه معارفه این مربی با بازیکنان فردا ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه ملت اصفهان و با حضور سعدمحمدی مدیرعامل کارخانه ذوب آهن، سعید آذری مدیرعامل باشگاه و اعضای هیات مدیره برگزار می شود.

بعد از این جلسه فیروز کریمی اولین جلسه تمرینی خود را با تیم ذوب آهن برگزار می کند.