ملت ایران:تیم پرسپولیس علی‌رغم آلودگی شدید هوا دیروز تمرینات خود را در تهران انجام داد. تعدادی از شاگردان یحیی گل‌محمدی و البته خود او با ماسک در تمرین حاضر شدند و البته بعضی دیگر مانند قاضی در این هوای آلوده تلاش زیادی کردند تا شرایط بدنی خوبی را به دست آورند.

گل