چرا هافبک‌میلان خودسرانه زمین بازی را ترک کرد؟

ملت ایران:میلان که برای انجام دیداری دوستانه با پاتریا به زمین این تیم رفته بود، با شعارهای نژادپرستانه هواداران حریف علیه بازیکنان رنگین پوست خود روبرو شد.

کوین پرینس بواتنگ که از این شعارها به خشم آمده بود، توپ را به سوی هواداران پاتریا شوت زد و با درآوردن پیراهن خود، زمین را ترک کرد. سایر بازیکنان میلان به همراه مربیان این تیم نیز به دنبال او از زمین خارج شدند.

بواتنگ در این مورد گفت: از اینکه این اتفاق‌ها در سال ۲۰۱۳ رخ می‌دهند متاسفم. این موضوع برایم عجیب است. هنوز هم این اتفاق‌ها رخ می‌دهند، هنوز باید با این اتفاق‌ها بجنگیم و باید چیزهایی در این مورد بشنویم. این نخستین باری نبود که با رخدادی این چنینی روبه‌رو می‌شدم. ۲۵ سال دارم. دیگر نمی‌خواهم از این مزخرفات در زمین مسابقه بشنوم. هیچ کس نمی‌تواند مرا مجبور کند که بار دیگر به میدان بروم. حرفم همانی است که گفتم، دیگر در این زمین به میدان نخواهم رفت.

بواتنگ در ادامه گفت: پیش از آنکه از زمین خارج شوم، با هیچ یک از هم‌تیمی‌هایم در این مورد صحبت نکرده بودم. زمان صحبت کردن نبود. دیده بودم که علیه سولی علی مونتاری نیز چه شعارهایی داده بودند. نمی‌توانم توضیح بدهم که در آن زمان چه حسی داشتم. خیلی عصبانی بودم. ناراحت بودم و از همه چیز ناامید شدم. تمام این‌ها با هم جمع شدند تا به این نتیجه برسم که دیگر در این زمین بازی نکنم. در هر زمین دیگری که چنین حسی به من بدهد بازی نخواهم کرد. هر جایی که چنین حسی به من دست بدهد بازی نخواهم کرد. به همه کسانی که چنین تجربه‌ای داشته‌اند می‌گویم که اگر چنین حسی به آنها دست داد، ‌ زمین را ترک کنند.

فارس