به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: پس از پیروزی ۳ بر یکپرسپولیسمقابل صبای قم در رختکن علیداییاعلام کرد دوستش حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان به بازیکنان پرسپولیس پاداش خواهد داد.

قول این پاداش از طرف یکی از دوستان علی دایی به بازیکنان پرسپولیس داده شد و قرار است در یکی دو روز آینده پول آن به بازیکنان پرداخت شود.

دایی امروز پس از بازی با صبا در رختکن به صورت تلفنی با این دوستش صحبت کرد و پیام پاداش او را به بازیکنان داد.