به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: جعفر سعادتی با بیان این که فغانی در اعلامپنالتیاشتباه کرد، گفت: در صحنه‌ای که در محوطه جریمهپرسپولیسروی داد، توپ بین پای بازیکنصباگیر کرد و تعادلش را از دست داد. در نهایت وی در ادامه افزود: در دقیقه ۵ نیمه دوم هم کمک‌داور دوم به دلیل جلو بودن از خط دفاع پرسپولیس نتوانست آفساید کریمی را تشخیص دهد که می‌رفت صبا صاحب یک گل بادآورده شود.

وی در ادامه گفت: دقیقه ۷۷ هم حمید علی‌عسگر به دلیل عدم رعایت فاصله اخطار گرفت. کمک‌داور اول باید بداند یکی از وظایفش کمک به داور است و نباید داور از آن فاصل زیاد مرتب در سوتش بدمد تا بازیکن در جای مناسب قرار گیرد. وظیفه کمک داور بود که در این صحنه به داورش کمک کند.