به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: پس از دیدارهای مهدیرحمتیباکی روشاین خبر در رسانه ها نوشته شد که عصبانیت کارلوس کی روش تمام شده و رحمتی به زودی بهتیم ملیدعوت می شود.
اما گویا هنوز کی روش به این نتیجه نرسیده است که رحمتی را به تیم ملی دعوت کند و لیست این هفته او باز هم جایی برای رحمتی در نظر گرفته نشده و احتمالا گلرهای تیم ملی در این اردو داوری رحمان احمدی و از بین حامد لک و سوشا مکانی یکی از آنها خواهند بود بنابراین
رحمتی باید منتظر لیست پایانی باشد تا به تیم ملی دعوت شود…
از طرفی همچنین علی کریمی هم در لیست این دوره کی روش نخواهد بود و فدراسیون فوتبال هنوز از او پاسپورتی برای حضور در تیم ملی طلب نکرده است البته شنیده می شود که کی روش تمایل دارد که او را با خود به جام جهانی ببرد ولی با این وجود فعلا در لیست جدید تیم ملی برای علی کریمی جایگاهی باز نکرده است.