به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: پس از چندین روز شایعه دراصفهانپیرامون سرمربی گری فیروز کریمی در تیمذوب آهن، باالاخره شایعات رنگ واقعیت به خود گرفت و فیروز کریمی به عنوان سرمربی تیم ذوب آهن منصوب شد. در روزهای گذشته مسئولان تیم ذوب آهن با جدیت خبر سرمربی گری کریمی را کذب می خواندند، اما روز گذشته و در دیدار والیبال در اصفهان، لیدر های ذوب آهن به تشویق کریمی پرداختند و امروز هم این مربی جانشین مجتبی تقوی شد.
تیم فوتبال ذوب آهن ابتدا با لوکا بوناچیچ فصل را آغاز کرد و سپس این مربی جای خود را به مجتبی تقوی داد تا در نهایت فیروز کریمی به عنوان سومین سرمربی این باشگاه انتخاب شود.