به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: گویا علیکریمیاز بازخورد حرف هایش علیهداییچندان راضی نیست. یک جورهایی علائم پشیمانی در اخرینمصاحبهاش پیداست. او می گوید تنها به احترام خبرنگاران پس از فینال حذفی صحبت کردم اما گویا از بعضی از حرف هایش تعبیر سو شده است.
کریمی که قصد داشت بگوید در ۱۰۹ گل ملی دایی دیگر بازیکنان هم سهم زیادی داشتند بدترین مثال ممکن را زد و گفت دایی دریبل زدن بلد نبود و یا از روی سانتر گل زد یا پنالتی.
با این وجود شنیده می شود که کریمی از بازخورد صحبت هایش ناراحت است از این رو اعلام کرد برای ارامش تیمش دیگر مصاحبه نمی کند.
او پیش از این هم کمتر تن به صحبت با خبرنگاران میداد اما در یک ماه اخیر سنت شکنی کرد و حالا از این موضوع چندان راضی نیست.