به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: نشست های مکرر دربارهپرسپولیسعاقبت وزارتی ها را به یک مدل نهایی رساند. آنها متوجه شده اند که این پرسپولیس اولا قابلیت حضور در فرابورس را ندارد و ثانیا در شرایط فعلی زمان کافی برای این کار در اختیار نیست و باید در اسرع وقت به تیم پول تزریق شود.
عصر امروز رویانیان در وزارت ورزش حضور یافته و البته از ساعت ۵ بعد از ظهر خود وزارتی ها برای تعیین تکلیف این باشگاه وارد شور شده بودند که حضور رویانیان هم به آنها کمک کرده است.
پرسپولیس در حال حاضر چهار خریدار دارد. اکیپ پروین که البته منبع مالی شان معلوم نیست، هدایتی که می خواهد دادکان مدیرعامل پرسپولیس شود، رویانیان و سیستم اقتصادی همراهش و در آخر علی دایی و دوستانش.
وزارت به این نتیجه رسیده که پرسپولیس را به یک گروه اجاره بدهد و از آنها تضمین ملکی کافی بگیرد. مستاجر یکسال در پرسپولیس حضور دارد و مدیریت باشگاه را با هماهنگی با وزارت انتخاب می کنند.
هزینه ها را می پردازد و از برند پرسپولیس استفاده می کند و در پایان فصل بعد اگر بحثواگذاری قطعی مطرح تباشد یا این قرارداد تمدید می شود یا اگر مستاجر بهتری پیدا شد می تواند هزینه هایش را با کسر سودی که از برند پرسپولیس برده پس بگیرد و کنار بکشد.
عصر امروز وزارتی ها قرارداد اولیه این طرح را آماده کرده اند و هر کدام از متقاضیان که شرایط بهتری داشته باشند می توانند وارد گود شوند.