به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: شاید خیلی ازهواداران استقلالراضی بودند تیم شان در انزلی با یک گل بیشتر ببازد تا ۴ گل. چرا که انها در طول دو چند گذشته این عدد را مقابل ۶ معروف قرمزها علم کردند و به واسطه ۴ برد پیاپی در دربی و همچنین چهار گلی که مجیدی مقابلپرسپولیسبه ثمر رساند، لقب ۴ تایی ها را به هواداران رقیب دادند.
. از سوی دیگر در پایان فصل یازدهم پرسپولیس چند بازی را دریافت چهار گل پشت سر گذاشت تا کم کم این عددسازی رسمیت پیدا کند. البته نخستین بار این فرهاد مجیدی بود که پس از اخراج مقابل پرسپولیس در لیگ قهرمانان اسیا در لباس الغرافه عدد چهار را به تماشاگران سرخ نشان داد و از ان به بعد ۴ شد عدد مقدس برای ابی ها.
در چنین فضایی امروز استقلال ۴ گل در انزلی دریافت کرد تا این بهانه به دست هواداران رقیب بیافتاد و مرتب در فضای مجازی ۴ را یاد اوری کنند. همچنین در کامنت های سایت گل به وضوح بحثدر مورد ۴ دیده می شود.
به نظر می رسد تا یک مدت ابی ها از این عدد استفاده نکنند چون فعلا به بهانه باخت سنگین در انزلی این عدد در دستان قرمزهاست. البته بعضی از هواداران قرمز در صفحات اجتماعی نت و همچنین موبایل ابتکار به خرج دادند و عدد ۱۰ را نشان می دهند؛ جمعی از شش معروف و چهار تازه وارد!