لیگ برتر جام خلیج فارس
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ فولاد ۲۷ ۱۴ ۹ ۴ ۳۳ ۲۲ ۱۱ ۵۱
۲ استقلال ۲۷ ۱۴ ۹ ۴ ۳۲ ۲۱ ۱۱ ۵۰ (۱ -)
۳ نفت تهران ۲۷ ۱۳ ۹ ۵ ۳۴ ۲۱ ۱۳ ۴۸
۴ سپاهان ۲۶ ۱۲ ۱۰ ۴ ۳۰ ۱۶ ۱۴ ۴۶
۵ پرسپولیس ۲۶ ۱۳ ۷ ۶ ۲۷ ۱۲ ۱۵ ۴۵ (۱ -)
۶ ملوان ۲۷ ۱۲ ۶ ۹ ۳۵ ۲۷ ۸ ۴۱ (۱ -)
۷ تراکتورسازی ۲۶ ۹ ۱۳ ۴ ۳۴ ۲۷ ۷ ۳۹ (۱ -)
۸ گسترش فولاد ۲۷ ۷ ۱۱ ۹ ۲۹ ۲۷ ۲ ۳۲
۹ سایپا ۲۷ ۷ ۱۱ ۹ ۲۴ ۲۹ ۵ - ۳۲
۱۰ استقلال خوزستان ۲۷ ۶ ۱۱ ۱۰ ۲۶ ۳۴ ۸ - ۲۹
۱۱ صبای قم ۲۶ ۷ ۷ ۱۲ ۲۹ ۳۴ ۵ - ۲۸
۱۲ داماش گیلان ۲۷ ۵ ۱۱ ۱۱ ۲۸ ۳۶ ۸ - ۲۵ (۱ -)
۱۳ راه آهن سورینت ۲۶ ۵ ۹ ۱۲ ۱۹ ۳۱ ۱۲ - ۲۴
۱۴ فجر سپاسی ۲۷ ۵ ۹ ۱۳ ۱۷ ۳۲ ۱۵ - ۲۴
۱۵ ذوب آهن ۲۷ ۴ ۱۱ ۱۲ ۲۰ ۳۳ ۱۳ - ۲۳
۱۶ مس ۲۶ ۱ ۱۵ ۱۰ ۱۹ ۳۴ ۱۵ - ۱۸