به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: سرمربی سابق صبای قم امروز با لباس رفتگران شهرداری در ورزشگاه تختی انزلی بازی استقلال و ملوان را نظاره می کند.
مایلی کهندر واکنش به صحبت های هفته ی گذشته ی علیداییدر برنامه نود دست به این اقدام می زند.
علی دایی هفته گذشته در برنامه نود گفته بود که آنها که استعداد دارند مثل لیونل مسی می شود و افراد دیگر که مستعد نیستند کارگر شهرداری می شوند.
به هر حال بعضی حرکات محمد مایلی کهن هم قابل توجه است!