به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:علی داییدر بازی دوستانه با پیکان بعد از مدت ها با سیستم ۲-۴ - ۴ تیمش را به زمین فرستاد تا دست از سیستم مورد علاقه اش ۱-۳ - ۲ - ۴ بردارد و بازیکنانش را متعجب کند.
دای در این بازی دوستانه در نیمه اول سیستم ۲-۴ - ۴ خطی و در نیمه دوم ۲-۴ - ۴ لوزی را به کار گرفت و مهره های مد نظرش را در این سیستم چید تا این ذهنیت در بین بازیکنانپرسپولیسو آنهایی که اخبار پرسپولیس را دنبال می کنند به وجود بیاید که دایی قرار است با این سیستم به مصاف صبای قم برود.
شاید دایی به خاطر سه دفاعه بازی کردن صبا این سیتم را انتخاب کرده و می خواهد با دو مهاجم نوک بازی کند اما هنوز چیزی قطعی نیست و خود بازیکنان پرسپولیس هم در این مورد دچار سردرگمی هستند هنوز نمی دانند قرار است جمعه با چه سیستمی بازی کنند.
شاید در تمرین امروز پرسپولیس که ساعت ۱۵ پشت درهای بسته برگزار می شود این مساله مشخص شود که البته این مساله فعلا از رسانه ها و حریف مخفی خواهد ماند.