ملت ایران: بسیاری از تیم های لیگ برتری در تعطیلات نیم فصل برخی از بازیکنان خود در لیست فروش قرار می دهند تا به تیم دیگری فروخته شوند. در این بین برخی از نفرات با وجود توافق با تیم های دیگر از عدم دریافت پیشنهاد خبر می دهند تا باشگاه را ملزم به پرداخت مبلغی برای فسخ قرارداد کنند.

این نفرات پس از دریافت چک از باشگاه، قرارداد خود را فسخ و با تیم دیگر وارد مذاکره شده و بدون مشکل قراردادی جدید منعقد می کنند.

منبع: نامه نیوز