به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: بدون شک نبرد دو تیمآرسنالوبایرن مونیخزیباترین مسابقه این مرحله لیگ قهرمانان اروپاست. مسابقه ای که از همین حالا کمتر از ۲۴ ساعت برای تماشایش فرصت داریم.
برای این بازی که با حضور بازیکنان عالی، مربیان درجه یک و زمینی فوق العاده برگزار می شود، اقسام مختلفی از پیش بینی وجود دارد و البته عشق فوتبال ها روز نتیجه این مسابقه پیش بینی های خود را انجام خواهند داد.
شما هم می توانید بخشی از این بازی باشید؛ اینکه پیش بینی تان را از نبرد جذاب امشب بنویسید. اینکه طرفدار کدام تیمی اید جای خود، در این پیش بینی واقع بین باشید و قدرت بازی خوانی تان را بسنجید. ما منتظر نظرات شما هستیم. بنویسید.