به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:تیموریانو خسروحیدریتا اینجای فصل از تاثیرگذارترین بازیکناناستقلالبودند. اندو در میانه میدان پس از رفتن نکونام همه بار را به دوش کشیده و انصافا در این کار موفق هم بوده. خسرو هم تاثیر به سزایی در گل های استقلال داشته. با این وجود یکی کماکان مصدوم است و آن یکی به خاطر محرومیت نمی تواند در بازی فردا مقابل ملوان در زمین حاضر شود. شاید قلعه نویی ترجیح می داد در یک بازی خانگی اندو را نداشته باشد چرا که فردا در زمین حریفی بازی دارد که فوتبال فیزیکی یکی از شاخصه های همیشگی اش بوده است.
اندو می توانست با حضور در میدان نقش تعین کننده ای در درگیری های میانه میدان داشته باشد. از سوی دیگر او مهمترین فرد ابی ها در ارسال ضربات ایستگاهی و کرنر به حساب می آید.
البته با وجود ساموئل تا حدودی می شود جای خالی تیموریان را پر کرد اما بدون تردید او برای قلعه نویی مهره دیگری به حساب می اید. شاید این از شانس خوب مازیار زارع باشد که فردا رقیبی مثل اندو را پیش رو ندارد.