به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: مدیرعامل سابقپرسپولیسزمانی که هنوز بر مسند کار قرار داشت در صحبت های خودمانی با خبرنگارانی که به او نزدیک بودند اعتراف می کرد تا به حال در هیچ پستی مثل مدیرعاملی پرسپولیس در عذاب نبوده. حالا مشخص می شود که او از چه چیزی نالان بوده است. کمتر از یک ماه از خروج او می گذرد اما پرسپولیس هر روز شاهد حوادثجدیدی است. اینک خبر می رسد که در نشست پروین و دایی با امیر رضا خادم طرفین تنها یکدیگر را کتک نزدند.
خادم به عنوان نماینده وزارت ورزش شاهد رد و بدل شدن بدترین حرف های از سوی مدیرعامل و سرمربی پرسپولیس بود. بازیکنان هم روز ادعای جدیدی را در مورد مطالبت شان بیان می کنند و این در حالی است که امروز حسابرس رسمی وزارت ورزش عنوان کرده پنجاه درصد قرارداد های امسال از سوی رویانیان پرداخت شده است. بازیکنانی که تا دیروز در مورد مشکل سند خودروشان تنها با سی ان ان مصاحبه نکرده بودند حالا پس از حل مشکل خودروهایشان توسط رویانیان هیچ کدام حرفی را به زبان نمی آورند و این یعنی سختی کار در چنین فضایی.
کامنت هواداران پرسپولیس در سایت گل موید این واقعیت است که انها هم از این جنگ ها و جدل ها خسته شدند و می دانند در چنین شرایطی کسب موفقیت در ۴ بازی پیش رو بیشتر به مثابه افسانه است تا واقعیت.
شما به عنوان طرفداران پرسپولیس بگوئید آیا در چنین وضعیتی ترجیح نمی دادید رویانیان مدیرعامل تیم تان باقی می ماند؟ چند درصد شما دوست دارید مجددا مردی بر مسند کار برگردد که دست کم هنر جمع کردن این همه حواشی را داشت.