به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: بعد از اتفاقات دیروز بازیذوب آهن– فجر سپاسی و فحاشی به مجتبی تقوی سرمربی این تیم و دستیارانش ذوبی ها امروز بدون حضور کادر فنی تمرین کردند.
تمرین ذوب آهن امروز در حالی برگزار شد که نه مجتبی تقوی در آن حاضر بود نه دو دستیارش تا اتفاقات حاشیه ای بازی دیروز شرایط بحرانی تیم اصفهانی را بحرانی تر کند.
گفته می شود شب گذشته در باشگاه ذوب آهن هم جلسه ای درباره اتفاقات دیروز و شرایط ویژه تیم برگزار شد است.