امروز شبکه های استانی و غیره سیما به صورت جسته گریخته سه بازی لیگ برتر در هفته بیست و دوم را پوشش داد اما متاسفانه هیچ خبری از پخش مهمترین بازی هفته نبود. جایی که نفت و فولاد سرنوشت قهرمانی را رقم میزدند تنها چند صد تماشاگر حاضر در ورزشگاه تختی، این بازی را دیدند و بقیه هیچ سهمی در این دیدار نداشتند.
با توجه به اهمیت این بازی انتظار می رفت سیما این دیدار حساس را دست کم از شبکه ورزش یا شما پوشش میداد. گویا این نبرد حتی از شبکه استانی خوزستان هم پخش نشده است.