به گزارش سرویس ورزشی ملت ایران، رحمان احمدی دروازه ملی پوش تیم سپاهان در تماس با سایت گل هر گونه صحبت علیه دانیال داوری هم تیمی اش را در تیم ملی تکذیب کرد.
احمدی عنوان کرده درباره دانیال داوری هیچ گونه مصاحبه ای نکرده است و مصاحبه منتشر شده کذب بوده است. البته این مصاحبه که در سایت گل هم بازتاب یافته بود به نقل از یکی از خبرگزاری ها به انتشار رسیده بود.