به گزارش سرویس ورزشی ملت ایران، با توجه به بدقولی های شرکت ائل خودرو که پیش از این اسپانسر تیم ملی شده بود، حالا مسولان فدراسیون به صرافت افتادند تا اسپانسر جدیدی را برای تیم ملی پیدا کنند. با این وجود هنوز تبلیغات این شرکت در بالای ساختمان فدراسوین دیده می شود و علی کفاشیان اعتقاد دارد تا قراردادمان را به صورت قانونی فسخ نکنیم امکان تعویض تابلوی اسپانسر را نداریم. حالا از فدراسیون فوتبال خبر می رسد که هفته بعد با اسپانسر جدید، قرارداد امضا می شود. تازه ترین فرمول فدراسیون فوتبال یک قرارداد مشارکتی ۳ جانبه است که در یک سوی آن فدراسیون فوتبال و در سمت دیگر ۲ اسپانسر حضور دارند. در حال حاضر فدراسیون فوتبال ۴ گزینه پیش رو دارد که به نظر می رسد در نهایت به اتفاق ۲ حامی مالی خود کنسرسیوم ۳ جانبه را تشکیل دهد.
گفته می شود یکی از اپراتورهای تلفن از حامیان اصلی تیم ملی خواهد بود.