تیم فوتبال ذوب آهن در حالی به مصاف فجرسپاسی می رود که از آخرین شکست خانگی اش برابر این تیم ۱۰ سال و ۱۰ ماه می گذرد.
ذوب آهن و فجر سپاسی در تاریخ لیگ برتر ۲۳ بار به مصاف هم رفته اند که در این بین سهم ذوب آهن ۱۰ پیروزی و فجرسپاسی ۴ پیروزی بوده است ضمن اینکه ۹ دیدار دو تیم نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.
ذوب آهن بر خلاف دیگر تیم اصفهانی یعنی سپاهان آمار بهتری برابر این تیم شیرازی داشته است و سابقه پیروزی های پرگل ۴ بر یک و ۳ بر یک برابر فجرسپاسی را داشته است.
نکته جالب اینجاست که ذوب آهن آخرین بار در لیگ دوم در اصفهان مغلوب فجرسپاسی شده است که دقیقاً می شود ۱۰ سال و ۱۰ ماه و دو روز یا ۱۹۶۱. آنها آخرین بار در ۲۵ فروردین سال ۸۲ در دور برگشت لیگ دوم در اصفهان با تک گل محمود خرمزی –دستیار فعلی یاوری - در دقیقه ۱۵ مغلوب حریف شیرازی شدند.
ذوب آهن - فجرسپاسی در آیینه لیگ برتر(نام تیم میزبان در ابتدا آمده است):
لیگ برتر - فصل اول:
فجرسپاسی ۰-۲ ذوب آهن
ذوب آهن ۲-۰ فجرسپاسی
لیگ برتر - فصل دوم:
فجرسپاسی ۱-۲ ذوب آهن
ذوب آهن ۰-۱ فجرسپاسی
لیگ برتر - فصل سوم:
ذوب آهن ۲-۱ فجرسپاسی
فجرسپاسی ۲-۰ ذوب آهن
لیگ برتر - فصل چهارم:
ذوب آهن ۰-۰ فجرسپاسی
فجرسپاسی ۰-۰ ذوب آهن
لیگ برتر - فصل پنجم:
فجرسپاسی ۰-۰ ذوب آهن
ذوب آهن ۱-۱ فجرسپاسی
لیگ برتر - فصل ششم:
فجرسپاسی ۱-۰ ذوب آهن
ذوب آهن ۱-۱ فجرسپاسی
لیگ برتر - فصل هفتم:
ذوب آهن ۰-۰ فجرسپاسی
فجرسپاسی ۱-۴ ذوب آهن
لیگ برتر - فصل هشتم:
مقاومت سپاسی ۰-۲ ذوب آهن
ذوب آهن ۳-۱ مقاومت سپاسی
لیگ برتر - فصل نهم:
مقاومت سپاسی ۰-۲ ذوب آهن
ذوب آهن ۲-۰ مقاومت سپاسی
لیگ برتر دهم(فجر در دسته اول بود)
لیگ برتر - فصل یازدهم:
ذوب آهن ۱-۰ فجرسپاسی
فجرسپاسی ۰-۰ ذوب آهن
لیگ برتر - فصل دوازدهم:
فجرسپاسی ۳-۰ ذوب آهن
ذوب آهن ۱-۰ فجرسپاسی
لیگ برتر - فصل سیزدهم:
فجرسپاسی ۰-۰ ذوب آهن