به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: بعد از جشن قهرمانی تراکتورسازی در کرمان مصاحبه ای از علی کریمی در رسانه ها منتشر شد که کریمی در آن ضمن اشاره غیر مستقیم به علی دایی و اینکه او نخواسته به پرسپولیس برگردم گفته بود: «در قراردادشان شرط گذاشتند من نباشم» که بسیاری از این جمله اینطور استنباط کردند که منظور او، علی دایی است اما اینطور نبوده است.
کریمی این مصاحبه را با خبرنگار برنامه نود انجام داد و منظورش شخص رویانیان بوده. البته کریمی نگفته در قراردادشان آمده بود من نباشم بلکه گفته نمی خواستند او باشد.
ظاهرا کریمی کاری با دایی ندارد و فعلا سیبل انتقاداتش به صورت غیر مستقیم مدیرعامل مستعفی پرسپولیس را نشانه رفته که البته خود رویانیان این داستان را اشتباهی متوجه شده و در مصاحبه امروزش به این نکته اشاره کرده که دایی در قراردادش هیچ شرطی نگذاشته است!