به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: برای نخستین بار در تاریخ باشگاهپرسپولیس، زمانی که این تیم در کورس قهرمانی قرار داشت بازیکنانش در دو برهه دست به اعتصاب زدند. یک بار دو روز فبل از داربی ۷۸ به مدت یک روز و بار دیگر سه روز قبل از بازی با فجر سپاسی.
در هر دو بازی هم انها مساوی کردند که معنایش از دست دادن ۴ امتیاز بود. اما به خاطر اینکه مدیران وقت بازیکنان را راضی به حضور در تمرینات کنند سراغ قوه قهریه نرفتند. رویانیان به زعم خودش خانه اش را در رهن گذاشت وام گرفت تا قبل از داربی پول بازیکنانش را تا قسمتی بدهد علی پروین هم که نمی خواست در چنین وضعیتی رو در روی دایی قرار بگیرد تنها سکوت کرد تا اوضاع از این وخیم تر نشود. در آن سو بازیکنان و کادر فنی هم وقتی دیدند این اعتصابات نتیجه ای ندارد و انها اول و اخر باید لیگ را تمام کنند به تمرینات این تیم برگشتند.
اما این پایان کار نخواهد بود. اگر قرمزها به هر صورتی قهرمان لیگ سیزدهم شوند آن وقت همه این اعتصابات را فراموش می کنند اما اگر قهرمانی از دست پرید ان وقت در پایان فصل کمیته انضباطی باشگاه احکام خودش را در مورد تمرد بازیکنان برای حضور در تمرین صادر می کند. سالار کیا رئیس کمیته انضباطی پرسپولیس امروز برای نخستین بار در این موردصحبت کرد و مدعی شد تعجب می کند چرا مدیران این باشگاه پرونده اعتصاب را به کمیته قضایی این تیم ارجاع ندادند. به گفته او این بازیکنان قرارداد دارند و طبق آن موظف هستند به هر قیمتی در تمرین حضور پیدا کنند چرا که اول و اخر به پول خود می رسند. همانطور که قبلی ها سرانجام طلب خود را گرفتند.
حالا از باشگاه قرمزها به منابع خبری سایت گل خبر میرسد در صورت ناکامی پرسپولیس در پایان فصل ان وقت پروین و کمیته انضباطی باشگاه به پرونده اعتتصابات رسیدگی خواهند کرد. طبق قانون، کمیته انضباطی باشگاه می تواند بخشی از قرارداد انها را بابت جریمه کسر کند و این چیزی است که در صورت عدم قهرمانی در انتظار اعتصاب کنندگان خواهد بود.