به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: شب گذشته و پس از بازگشت بازیکنان تیم تراکتورسازی به تبریز، مردم این شهر به شادی و پایکوبی پرداختند و در هنگام فرود تراکتوری ها در فرودگاه استقبال چشم گیری از آنان انجام شده بود. شادی تبریزی ها تا پاسی از شب به طول انجامید و حتی خود بازیکنان تراکتور دیر هنگام توانستند به استراحت بپردازند. در زیر می توانید عکس هایی از این استقبال تاریخی را مشاهده کنید: