به گزارش سرویس ورزشی ملت ایران، در ادوار جام حذفی ایران مسابقات به صورت رفت و برگشت انجام می شد اگر فینال به صورت تک بازی انجام می پذیرفت این بازی در خاک یک شهرستان بی طرف و در اکثر مواقع تهران برگزار می شد. چنانچه فینال ۵۵ بین ملوان و تراکتور، فینال ۶۵ بین ملوان و خیبرخرم آباد و… در تهران انجام شد. البته تهرانی ها از این قاعده مستثنی بودند چرا که فینال جام حذفی ۲بار با حضور سرخابی ها هر دو برابر ملوان در تهران برگزار شد. برای اولین بار یکی از شهرستانی ها که فینالیست جام حذفی بود میزبانی تک دیدار جام حذفی در مرحله فینال را عهده دار بود. مس کرمان و شهر کرمان با این ویژگی نتوانستند روی قهرمانی را در مسابقات جام حذفی ببینند.