سایت دیلی میل انگلیس که دیروز گزارش متفاوتی را در مورد مهاجم ایرانی چارلتون منتشر کرده بود، به یک نکته جالب در مورد رضا قوچان نژاد اشاره کرده اینکه نام خانوادگی مهاجم تیم ملی ایران از ۱۴ حرف تشکیل شده تا از این حیثاو در فوتبال انگلیس رکورددار شود. نام خانوادگی گوچی طولانی ترین نام در بین بازیکنان شاغل در لیگ جزیره است