به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: سایت فدارسیون جهانیفوتبال(فیفا) فهرست برترین تیم های ملی فوتبال دنیا در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ را اعلام کرد که بر طبق آن، تیم ملی ایران با ۴ پله سقوط و ۷۲۹ امتیاز در پله سی وهشتم جهان قرار گرفت. شاگردان کارلوسکی روشاما در میان تیم های آسیایی همچنان رتبه نخست را در اختیار دارند.

در رده بندی کلی برترین تیم های فوتبال جهان تیم ملی اسپانیا همچنان با ۱۵۰۶ امتیاز رده نخست را در اختیار دارد.تیم های ملیآلمان و آرژانتین نیز به ترتیب در رده های دوم وسوم هستند.

رده بندی ۱۰ تیم برتر جهان در ماه فوریه سال ۲۰۱۴:

۱ - اسپانیا با ۱۵۰۶ امتیاز(بدون تغییر)
۲ - آلمان با ۱۳۱۴ امتیاز(بدون تغییر)
۳ - آرژانتین با ۱۲۵۵ امتیاز(بدون تغییر)
۴ - پرتغال ۱۲۱۹ امتیاز(یک پله صعود)
۵ - کلمبیا با ۱۲۱۱ امتیاز(یک پله سقوط)
۶ - سوئیس با ۱۱۵۹ امتیاز(۲ پله صعود)
۷ - اروگوئه ۱۱۵۷ امتیاز(یک پله سقوط)
۸ - ایتالیا با ۱۱۳۵ امتیاز(یک پله سقوط)
۹ - برزیل با ۱۱۲۵ امتیاز(یک پله صعود)
۱۰ - هلند با ۱۱۲۲ امتیاز(یک پله سقوط)

رده بندی ۶ تیم برتر آسیا:
۱ - ایران با ۷۲۹ امتیاز(۴ پله سقوط - سی وهشتم جهان)
۲ - ژاپن با ۶۰۱ امتیاز(۲ پله سقوط – پنجاهم جهان)
۳ - استرالیا با ۵۷۱ امتیاز(۳ پله صعود - پنجاه وسوم جهان)
۴ - ازبکستان با ۵۶۹ امتیاز(۸ پله صعود - پنجاه وهفتم جهان)
۵ - امارات با ۵۶۵ امتیاز(۵ پله صعود - پنجاه وهشتم جهان)
۶ - کره جنوبی با ۵۵۶ امتیاز(۸ پله سقوط – شصت و یکم جهان)