به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: مشکلات متعدد مالی به وجود آمده برای بازیکنان صبا چند هفته‌ای است که باعثبروز ناآرامی هایی در این تیم شده.

اخیراً هم این نارضایتی‌ها و مشکلات به اعتصاب‌ بازیکنان انجامیده اما حتی اعتصاب بازیکنان و تمرین نکردن آن‌ها هم دردی را از این تیم دوا نکرده و در نهایت به بیان وعده و وعیدهایی از سوی مسئولان این باشگاه ختم می‌شود.

این بار اما بازیکنان صبا تصمیم جدیدی گرفته‌اند و در صورتی که مسئولان به وعده هایشان مبنی بر پرداخت های آن‌ها عمل نکنند، بازیکنان تصمیم دارند به گونه دیگری مسئولان تیم را تحت فشار قرار دهند.

این طور که از برخی بازیکنان صبا شنیده می‌شود، اگر مسئولان طلب بازیکنان را پرداخت نکنند، احتمال اینکه آن‌ها در بازی‌های رسمی تیم هم شرکت نکنند بسیار زیاد است.

هر چند معمولاً این نوع تهدیدها ختم به خیر می‌شود اما اگر یک درصد هم صبایی‌ها این هفته حاضر به بازی مقابلپرسپولیسنشوند، قطعاً جنجالی اساسی در فوتبال به پا خواهد شد! چرا که پرسپولیسی‌ها هم در شرایطی مشابه این روزها به دلیل مشکلات مالی دراعتصابهستند.