به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: دروازه‌بان سابقپرسپولیسبرای حل مشکل مالیاتی خود در ساختمان این باشگاه حضور پیدا کرد. احمدرضا عابدزاده که همچنان درگیر رفع مشکلات مالیاتی خود با باشگاه پرسپولیس است امروز در ساختمان این باشگاه حضور پیدا کرد تا آخرین مراحل پرونده خود را با این باشگاه طی کند.

عابدزادههمچنین جلسه‌ی کوتاهی با علی پروین مدیرعامل باشگاه داشت و مشکلات خود را با او در میان گذاشت.