به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: تیماستقلالتهران اردوی خودش را در کیش بر پا کرد تا امیرقلعه نوعیبهتر بتواند تیمش را برای بازی های آسیایی و دیدارهای حساس باقی مانده ی لیگ برتر آماده کند.آبی پوشان در دو نوبت تمریناتشان را پیگیری کردند که ابتدا در سالن و سپس در چمن و در هوای مطلوب کیش به آماده سازی خود پرداختند. اینطور که در عکس ها پیداست به آبی ها در کیش بد نمیگذرد، عکس های تمرینات استقلالی ها را در زیر می توانید مشاهده کنید: