به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: عادلبنابر سیستم حاکم بر برنامه اش همیشه از بی طرفی اش نسبت به تیم های ایرانی سخن گفته اما با نگاهی دقیق به رفتار او میتوان یافت که طرفدار چه تیمی است البته شاید خواندن این مطلب چندان به خاطر استقلالی ها خوش نیاید چراکه با این اوصاف شاید گفت برنامه نود نیز تحت تاثیر همین جانبداری هاست کما اینکه عادلفردوسی پوردر تمام این سالها تلاش کرده به طوری بی طرف برنامه ورزشی پر طرفدار خود را پیش برده است.

اما او در آخرین مصاحبه اش با سید حسن خمینی نوه امام خمینی وقتی به شکلی زیرکانه پرده از استقلالی بودن سید حسن برداشت، بحثبه سمت بازیکن خارجی مورد علاقه پیش رفت که سید حسن گفت از بین بازیکنان حاضر طرفدار مسی است. عادل که در بحثقبلی از علایق رنگی‌اش چیزی نگفته بود اینبار گفت:
خب در این مورد حداقل با هم تفاهم داریم!
کنایه عادل از این تفاهم به همان بحثاستقلالی بودنسید حسن خمینیبرمی‌گشت، که مجری نود درست در نقطه مقابل قرار داشت.