به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: تماس های پی در پی مردم بارادیو وزشدر خصوص اعتصاب بازیکنانپرسپولیسو سوال های متعدد آنها از گوینده این برنامه باعثشد تا خسرو والی زاده اظهار نظری عجیب و البته جنجالی علیهداییرا مطرح کند.

وی که با کنایه به رفتن یحیی گل محمدی از پرسپولیس حرف می زد گفت: «او یکی مربی آرام و بی حاشیه و کم مصاحبه است اما به شخصه اعتقاد دارم دایی یک فرد تحصیلکرده است که می تواند از شهرت خود برای کاندیدای ریاست AFC استفاده کند.»

این گوینده رادیو گفت: «او شخصی است که باید در فیفا سمت داشته باشد ولی اصلا به درد مربیگری نمی خورد.»

این اظهارنظر قطعا با واکنش تند دایی مواجه خواهد شد و گوینده مذکور باید در انتظار این واکنش باشد.