به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: چندی قبل دادکان بهعلی پروینگفته بود مسئولان وزارت ورزش فقط به عنوان سرپرست موقت از وجود شما بهره برده اند و حاضر نیستند حکم مدیرعاملی را بدهند. علی پروین با این اعتماد که حکم مدیرعاملی به او داده می شود از محمد دادکان خواست تا در امر مدیریتپرسپولیسبه او کمک کند ودادکانبا علم و اطمینان از اینکه این مسئولیت به علی پروین داده نمی شود گفت: اگر شما مدیرعامل باشید، من قائم مقام ات می شوم!
علی پروین با خوشحالی از این بابت به وزارت ورزش رفت، شنیده های ما حاکی است که او اصلا فرصت گفت وگو با وزیر را پیدا نکرد لذا حرف دادکان درست از آب درآمد. از بین پیشکسوتان پرسپولیس و مدیران سابق این باشگاه براساس یک آمار نیمه رسمی حدود ۷۵ درصد تمایل به حضور دادکان در پرسپولیس به عنوان مدیرعامل دارند. محمد دادکان ۵۸ ساله طی سال ها ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ ریاست فدراسیون فوتبال کشورمان را عهده دار بوده است.