به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: شب گذشته پس از انتشار مصاحبه عجیب مالک ملوان درباره شام مشترک امیرقلعه نوییو دراکان اسکوچیچ که هفته گذشته رخ داده بود، امیرقلعه نویی با کلماتی تند پاسخ سیروس محجوب را داد.
محجوب این شام مشترک را شبهه برانگیز لقب داد و قلعه نویی هم در نشست مطبوعاتی پس از بازی ثروت محجوب را محل اشکال دانست تا جوابی براین اظهارات داده باشد.
با این حال موضوع در اینجا به پایان نرسید و محجوب پس از مشورت با دوستان، در تماسی با قلعه نویی با وی در این باره حرف زد تا سوء تفاهمی باقی نماند. قلعه نویی می گوید: آقای محجوب شب گذشته با من تماس گرفتنند و مفصل حرف زدیم و سوء تفاهم ها رفع شد. ایشان گفتند برای این مصاحبه دلایل دیگری داشته اند و قصدشان زیر سئوال بردن بنده نبوده است و البته گفتند در این باره مصاحبه هم خواهند کرد.
قلعه نویی هفته اینده بازی سختی را مقابل ملوان برگزار خواهد کرد که کسی نتیجه خوب در این بازی گامی بلند برای فتح لیگ است. درحال حاضر دراگان اسکوچیچ سرمربی ملوان هم از شاکی های جدی مصاحبه محجوب است.