به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: نگاه کنید و ببیند در انتهایجدولچه خبر است. در حال حاضر ۵ تیم برای برای فرار از سقوط قطعی دست و پا می زنند. مس کرمان با تساوی مقابل گسترش فولاد سقوط خود را به دسته پایین تر تقریبا قطعی کرد، این در حالی است که فجرسپاسی با از دست دادن فرصت پیروزی مقابل پرسپولیس ۲۱ امتیازی شد تا برای ۴ بازی بعدی به دنبال معجزه باشد.
در حال حاضر داماش، راه آهن و ذوب آهن هم تیم هایی هستند که خطرسقوطبه دسته پایین تر را احساس می کنند. از شواهد و قرائن اینطور برمی آید از دو تیم مس و فجر دیگر آبی گرم نمی شود و سقوط کننده سوم را باید از بین داماش، ذوب آهن و راه آهن انتخاب کرد. البته تیم سوم در پلی آف با تیم سوم لیگ دسته اول بازی می کند.
در حال حاضر تیم های حاضر در منطقه خطر به امید ۱۸ تیمی شدن لیگ برتر هستند. به نظر شما آیا تیمی
سقوطش قطعی شده؟
لیگ برتر جام خلیج فارس
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ استقلال ۲۶ ۱۴ ۹ ۳ ۳۰ ۱۷ ۱۳ ۵۰ (۱ -)
۲ فولاد ۲۶ ۱۴ ۸ ۴ ۳۲ ۲۱ ۱۱ ۵۰
۳ نفت تهران ۲۶ ۱۳ ۸ ۵ ۳۳ ۲۰ ۱۳ ۴۷
۴ سپاهان ۲۶ ۱۲ ۱۰ ۴ ۳۰ ۱۶ ۱۴ ۴۶
۵ پرسپولیس ۲۶ ۱۳ ۷ ۶ ۲۷ ۱۲ ۱۵ ۴۵ (۱ -)
۶ تراکتورسازی ۲۶ ۹ ۱۳ ۴ ۳۴ ۲۷ ۷ ۳۹ (۱ -)
۷ ملوان ۲۶ ۱۱ ۶ ۹ ۳۱ ۲۵ ۶ ۳۸ (۱ -)
۸ گسترش فولاد ۲۶ ۷ ۱۰ ۹ ۲۸ ۲۶ ۲ ۳۱
۹ سایپا ۲۶ ۷ ۱۰ ۹ ۲۳ ۲۸ ۵ - ۳۱
۱۰ صبای قم ۲۶ ۷ ۷ ۱۲ ۲۹ ۳۴ ۵ - ۲۸
۱۱ استقلال خوزستان ۲۶ ۶ ۱۰ ۱۰ ۲۵ ۳۳ ۸ - ۲۸
۱۲ داماش گیلان ۲۶ ۵ ۱۰ ۱۱ ۲۷ ۳۵ ۸ - ۲۴ (۱ -)
۱۳ راه آهن سورینت ۲۶ ۵ ۹ ۱۲ ۱۹ ۳۱ ۱۲ - ۲۴
۱۴ ذوب آهن ۲۶ ۴ ۱۱ ۱۱ ۲۰ ۳۲ ۱۲ - ۲۳
۱۵ فجر سپاسی ۲۶ ۴ ۹ ۱۳ ۱۶ ۳۲ ۱۶ - ۲۱
۱۶ مس ۲۶ ۱ ۱۵ ۱۰ ۱۹ ۳۴ ۱۵ - ۱۸